Политика за защита на личните данни

Магазин Сиберика (наричан по-нататък „Магазин Сиберика“ или „ние“), който управлява електронния магазин www.sibericabg.com, декларира, че всички лични данни (по-нататък само „данни“) се считат за строго поверителни и с тях се работи в съответствие с действащите законови разпоредби в областта на защитата на личните данни.
Безопасността на вашите лични данни е наш приоритет. Затова отделяме нужното внимание на личните данни и тяхната защита. В настоящата декларация за поверителност (нататък само „Декларация“) ще намерите информация за това, какви лични данни събираме за вас, въз основа на какви правни основания ги обработваме, с каква цел ги използваме, колко време ги съхраняваме, на кого можем да ги предадем. В Декларацията ви информираме също така за това, какви права имате във връзка с обработката на личните ви данни.
I. Какви лични данни обработваме?
Ако използвате услугите на нашия електронен магазин или обект (т.е. магазин или място за получаване на стоки), обработваме различни ваши лични данни.
Ако пазарувате
Данните, които ни предоставяте най-често, са получени чрез формуляра за поръчка на стоки или други услуги на уебсайта ни. Това са най-вече данни, необходими за сключване на договора за покупка.
Тези данни са необходими за осъществяване на поръчката ви и могат да се разделят на следните групи:
1.Данни за идентификация, които са име и фамилия, а ако пазарувате за фирма – идентификационен и данъчен номер;
2.Данни за контакт, които са имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер, данни за банкова сметка, данни за плащане.
3.Данни, произтичащи от действащия договор, по-конкретно закупени продукти, обем на предоставените услуги, потребителски сегмент. 

Ако имате профил в Магазин Сиберика, обработваме следните данни:

1.Данни за идентификация, които са име и фамилия, а ако пазарувате за фирма – идентификационен и данъчен номер;
2.Данни за контакт, които са имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер, данни за банкова сметка, данни за плащане;
3.Демографски данни, произтичащи от вашите настройки и поведението ви в уебсайта, които представляват данни за пола, датата на раждане, предпочитания език
4.Данни за вход, които представляват вашето потребителско име и парола. Към истинската парола нямаме достъп.
5.Данни, произтичащи от действащия договор, по-конкретно закупени продукти, обем на предоставените услуги, потребителски сегмент.
Ако сте абонирани за получаване на търговски съобщения
Можете да се абонирате за получаване на търговски съобщения относно промоции, специални оферти и нови продукти. Можете да се откажете от получаването на съобщенията по всяко време посредством линка за отписване, който ще намерите в долната част на всеки имейл, съдържащ такива съобщения. Отказът от комуникация с рекламна цел е безплатен. 
Ако сте абонирани за получаване на такива съобщения, обработваме следните данни:
1.Данни за идентификация, по-конкретно малко име;
2.Данни за контакт, благодарение на които можем да комуникираме с вас, по-конкретно имейл адрес
3.Демографски данни, произтичащи от вашите настройки и поведението ви в уебсайта, които представляват данни за пола и предпочитания език.
Ако посетите уебсайта ни
Ако посетите уебсайта ни, по време на посещението ви събираме от вас различна информация, като например вашия IP адрес, настройките на браузъра и предпочитания език, посетените страници, както и времето на посещението. Освен това наблюдаваме движението ви в уебсайта, върху какви линкове кликвате, за да можем възможно най-добре да персонализираме съдържанието за вас и за да ви предложим продукти и съдържание, които ще ви допаднат.
Когато посетите сайта ни, записваме във вашия браузър и устройство „бисквитки“ (cookies), които след това четем и на които е посветена отделна глава на настоящата Декларация.
Освен „бисквитки“ обработваме и данните за вашето поведение на уебсайта ни, вашия IP адрес, данните, предоставени от вашия браузър и по-конкретно разделителната способност, операционната система на устройството ви и нейната версия и езикови настройки.
Уебсайтът ни може да съдържа линкове към други сайтове, които смятаме за практични и съдържат полезна информация. Затова бихме желали да ви предупредим, че тези сайтове може да са собственост и да се поддържат от други дружества и организации, които обработват личните данни съгласно своя Декларация за поверителност. Нашето дружество няма никакъв контрол над това обработване и не носи никаква отговорност за каквито и да било данни, материали, продукти или услуги, съдържащи се или достъпни посредством тези уебсайтове.
Ако участвате в потребителски конкурс
Посредством уебсайта ни или профил в социалните мрежи ние организираме за вас атрактивни конкурси, в които можете да се включите. Пълния текст на правилата ще намерите в съответната публикация. Възможно е обявяването на победителя да бъде публично, което означава, че на уебсайта ни или в профила ни в дадената социална мрежа можем да публикуваме някои данни на победителя. Всяко действие или комуникация с нас посредством социалните мрежи и обработката на личните ви данни се ръководи от Декларацията за поверителност на дружеството, което стопанисва съответната социална мрежа.
Ако се включите в конкурс, обработваме следните лични данни:
1.Данни за идентификация, които са име и фамилия;
2.Данни за контакт, по-конкретно вашия профил в социалните мрежи или имейл адрес, а при спечелване на награда също така адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер, за да ви бъде изпратена. 
II. С каква цел обработваме лични данни?
Закупуване на стоки и услуги
Най-често обработваме личните ви данни с цел изпълнение на договор за покупка, за да можем успешно да обработим поръчката, която сте отправили посредством уебсайта ни, мобилно приложение или телефон на клиента, и да ви изпратим стоките. Имейл адресът и номерът на телефона служат за изпращане на потвърждение на поръчката, потвърждение за получаване на плащането, изпращане на електронна фактура, както и за периодично информиране относно състоянието на поръчката ви и евентуално друга индивидуална комуникация, свързана с конкретната поръчка.
Маркетингови предложения
Изпращаме ви търговски съобщения за промоции, специални оферти и нови продукти, подобни на тези, които сте закупили от нас. По всяко време можете да се откажете от получаването на тези съобщения посредством линка за отписване, който ще намерите във всеки имейл, съдържащ такива съобщения. Тази обработка се ръководи от Декларацията за поверителност на съответната социална мрежа. Ако прекратите абонамента си за получаване на търговски съобщения, повече няма да използваме електронните ви контакти за тази цел. Отказът от комуникация с рекламна цел е безплатен. 
Приспособяване и създаване на съдържанието, подобряване на хода на уебсайта
Искаме да приспособим съдържанието за вас и да ви доставяме стоките, от които се интересувате. По тази причина използваме събраните лични данни за персонализиране на съдържанието и предложенията на нашия уебсайт.
Обработваме данни за вашето поведение на уебсайта ни, което позволява да получим информация, въз основа на която можем непрекъснато да подобряваме сайта, така че потребителското преживяване да бъде възможно най-приятно за вас. Можем да използваме личните ви данни и за различни статистики, като например следене на посещаемостта или мерене на ефективността на дадена реклама, както и за тестване на нови функции на уебсайта ни или мобилното приложение. Данните за поведението ви на уебсайта ни са важни също и за предотвратяване на всякакви атаки спрямо уебсайта.
2.5. Клиентска поддръжка и комуникация
Непрекъснато се стремим да подобряваме услугите, които предоставя нашият отдел обслужване на клиенти, а за да можем да реагираме възможно най-бързо на вашите изисквания и да осигурим такова обслужване, имаме нужда от вашите лични данни за успешна обработка на вашите искания или отстраняване на потенциалните проблеми при изпълнението на договора за покупка или договора с Магазин Сиберика.
Събраните лични данни използваме също така с цел комуникация с вас и индивидуализирането ѝ. Възможно е например да се свържем с вас, за да ви съобщим актуалното състояние на вашето искане, поръчка или рекламация или евентуално, за да получим допълнителна информация. Освен това можем да ви предупреждаваме, че трябва да извършите действие, което е необходимо за запазване на активното състояние на потребителския ви профил.
Потребителски конкурси
Ако решите да участвате в организиран от нас конкурс, обработваме личните ви данни с цел осъществяване на конкурса, а ако спечелите награда – с цел публично обявяване на победителя и осъществяване на контакт с вас.
Подобряване на услугите
Използваме личните ви данни за непрекъснато усъвършенстване на нашите услуги и системи, както и за добавяне на нови функции. Обработваме личните данни също така с цел да взимаме информирани решения, използвайки обобщени анализи и бизнес разузнаване въз връзка с нашия законен интерес, който произтича от свободата на развиване на бизнес дейност и се състои в необходимостта от подобряване на услугите с цел успех в икономическата надпревара. Но за да осигурим достатъчна защита на вашите права и интереси, използваме за тази цел лични данни, които са анонимизирани във възможно най-голяма степен.
Защита, безопасност и решаване на спорове
Вашите лични данни можем да съхраняваме също с цел осигуряване на защитата и безопасността на нашите клиенти и системи, за предявяване на нашите права и правни искания, установяване и превенция на измами, решаване на спорове или утвърждаване на нашите споразумения. Освен това можем да обработваме лични данни с цел евентуални проверки от обществените органи.
III. Въз основа на какви правни основания обработваме лични данни?
Лични данни обработваме в различен обем и за различни цели, подробно описани в параграф I и II по-горе, а именно:

 1. Без ваше съгласие въз основа на изпълнение на договор, изпълнение на законови задължение или наш законен интерес;
 2. Въз основа на ваше съгласие
  Видовете обработка на лични данни, които можем да извършваме без ваше съгласие, произтичат от определената цел на съответната обработка, както и от позицията, в която се намирате спрямо нас – дали сте просто посетител на уебсайта ни, дали пазарувате от нас, или се регистрирате. Обработката на личните ви данни може да настъпи също и ако сте адресат на поръчана стока, ако комуникирате с нас или ако посетите наш магазин.
  Изпълнение на законови задължения
  Освен това трябва да изпълняваме определени условия, които са ни възложени от съществуващите правни норми. За обработването на личните ви данни въз основа на изпълнението на тези задължения не е необходимо да имаме вашето съгласие. Въз основа на това правно основание обработваме вашите данни за идентификация и за контакт, както и данните за поръчките ви. Конкретните данни, които обработваме в този случай, са посочени в параграф I, ал. 1.
  Съгласие
  За целите на изпращане на търговски съобщения по имейл можем да обработваме данните ви по ваше съгласие. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си и да прекратите абонамента си за получаване на търговски съобщения. Конкретните данни, които обработваме в този случай, са посочени в параграф I, ал. 3. 
  IV. На кого предаваме лични данни?
  В повечето случаи обработваме личните ви данни за лични цели като техен администратор, което означава, че определяме горепосочените цели за събиране на личните ви данни, определяме средствата за обработката им и надлежното им изпълнение.
  Предаваме личните ви данни на своите партньори само в случаите, когато това е необходимо в рамките на изпълнението на договор за покупка, например за извършване на плащане или доставка, и въз основа на законен интерес.
  Вашите лични данни предаваме също така на своите лица, обработващи данни, които, разбира се, спазват законовите условия за защита на личните данни. Тези лица обработват личните данни съгласно инструкциите ни и тази обработка по никакъв начин не засяга правата ви. С ваше съгласие можем да предадем личните ви данни също на социалните мрежи или на доставчиците на маркетингови инструменти за изобразяване на целенасочена реклама на други уебсайтове.
  Категории получатели
  Може да предадем личните ви данни на следните субекти:
  oНа дружества и лица, обработващи данни, от Магазин Сиберика въз основа на изпълнение на договора за покупка или договора за Магазин Сиберика за изпълнение на вътрешни процеси и процедури;
  oНа дружества, предлагащи услуги за разплащане с цел обработка на плащанията по вашите поръчки, т.е. изпълнение на договора за покупка;
  oНа транспортни фирми с цел доставка на поръчаните от вас продукти или услуги и уреждане на рекламации, включително прекратяване на договора за покупка;
  oНа доставчиците на стока или центровете за обслужване във връзка с рекламация на поръчана от вас стока или услуга;
  oНа партньори, извършващи изпращане на търговски съобщения, които имат задължение за пазене на тайна и нямат право да използват личните ви данни за никакви други цели;
  oНа доставчиците на маркетингови инструменти; които ни помагат с персонализирането на предложенията и съдържанието;
  oНа социалните мрежи, ако комуникирате с нас посредством социалните мрежи или споделяте съдържание с помощта на социалните плъгини;
  oНа доставчиците на инструменти за комуникацията на отдел обслужване на клиенти с вас, или на външен кол център;
  oНа партньори, извършващи оценка на удовлетвореността сред клиентите;
  oНа доставчиците на технологии и облачни услуги;
  oНа правни или финансови представители и съдилища с цел обработка на данъчни документи, събиране на вземания или други причини, произтичащи от изпълнението на нашите законови задължения;
  oНа обществените органи, в случай че предявяваме правата си (например на полицията).
  Ако трети лица използват вашите лични данни в рамките на своите собствени законни интереси, не носим отговорност за такава обработка. Тази обработка се ръководи изключително от Декларацията за поверителност на съответните дружества и лица. 
  V. За какъв период обработваме личните данни и как са защитени?
  Срок на обработка
  Преди всичко обработваме личните ви данни за периода на действие на нашето договорно отношение, т.е. договора за покупка или договора за Магазин Сиберика. Личните данни, които са необходими за изпълнение на всички наши задължения, независимо дали става дума за задължения, произтичащи само от сключването на договор между нас или общовалидни правни норми, сме длъжни да обработваме за периода, установен от съответните правни норми или в съответствие с тях. Например в издадените от нас счетоводни документи, в качеството си на администратор, сме задължени да съхраняваме данните за вас най-малко в продължение на 10 години от издаването.
  В рамките на изпълнението на вашите искания и предоставянето на качествено клиентско обслужване обработваме вашите лични данни след сключване на договорни отношения, включително до 1 година от изтичането на гаранцията на закупените стоки поради решаване на евентуални спорове.
  В останалите случаи периодът на обработка на вашите лични данни произтича от целта на обработката или е определен от специални правни норми в областта на защитата на личните данни. След изтичане на определените срокове за обработка вашите лични данни автоматично се заличават.
  Защита
  Уебсайтът ни и другите системи, с които работим, са защитени с помощта на съответстващи технически и организационни мерки от загуба и унищожаване на вашите лични данни, от достъп на външни лица към личните ви данни и от тяхната промяна или разпространение.
  Ако се регистрирате, достъпът до вашата клиентска сметка е възможен единствено след въвеждане на избраната от вас парола. Нямаме достъп до паролата ви, защото я съхраняваме в шифриран вид, който не може да се дешифрира дори и от нас.
  Призоваваме ви да обърнете внимание, че е задължително да не съобщавате данните си за достъп на трети лица. След приключване на активността ви в клиентската сметка препоръчваме да излезете от нея, особено в случай че споделяте даденото устройство с други потребители. Ние не носим отговорност за евентуални злоупотреби с вашата парола, освен ако директно не сме причинили такава ситуация.
  VI. Как използваме „бисквитки“?
  Използваме също така файлове „бисквитки“, за да може уебсайтът ни да функционира правилно, предложенията ни да бъдат адекватни, интересни и лесни за ползване. За да можем да използваме „бисквитки“, е необходимо браузърът, който използвате, да ги поддържа.
  „Бисквитките“ са стандартен инструмент за запазване на информация, отнасяща се до използването на уебсайтове.
  „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се създават автоматично при посещение на всеки уебсайт и които са запазени в използвания от вас браузър на вашия компютър или друго устройство. Благодарение на някои „бисквитки“ успяваме да свържем вашата активност на уебсайта ни до момента, когато изключите браузъра. С изключването на прозореца на браузъра тези „бисквитки“ се изтриват автоматично.
  Има обаче и други „бисквитки“, които остават във вашия браузър или устройство за предварително настроен период от време и при всяко посещение на уебсайта ни се активират. Освен „бисквитки“ използваме също т.нар. проследяващи пиксели, които са малки картинки, невидими за обикновения потребител, които работят на подобен принцип като „бисквитките“. Периодът на оставане на „бисквитките“ във вашия браузър или устройство зависи от настройките на самите бисквитки, както и на вашия браузър. Данните, получени от „бисквитките“, съхраняваме в продължение най-много на 1 година.
  Какви „бисквитки“ използваме?
  Файловете „бисквитки“, които използваме в уебсайта си, могат да се разделят на 2 основни типа:
  oКраткотрайни, т.нар. „session cookies“, които се изтриват веднага след приключване на посещението на уебсайта ни;
  oДълготрайни, т.нар. „persistent cookies“, които остават във вашия браузър или устройство определено време или докато не ги премахнете ръчно.
  В зависимост от функциите им можем да разделим файловете „бисквитки“ на следните видове:
  oОсновни, които са технически и функционални „бисквитки“, важни за основното функциониране на уебсайта. Без тези „бисквитки“ не можете да слагате стоки в кошницата, да изпращате поръчки или да влезете в клиентската си сметка.
  oАналитични, които ни помагат да увеличим потребителското удобство на уебсайта ни, като разберем как го използват потребителите. Освен това ни позволяват да анализираме въздействието на различните канали за продажба.
  oРемаркетингови, които използваме за персонализиране на съдържанието на рекламите и правилното им насочване.
  На практика използваме горепосочените „бисквитки“ например с цел:
  oПравилно функциониране на кошницата, за да можете възможно най-лесно и бързо да довършите поръчката си.
  oЗа запаметяване на вашите данни за вход, за да не се налага да ги въвеждате повторно.
  oВъзможно най-добро приспособяване на уебсайта ни към вашите изисквания благодарение на проследяване на посещенията, движението ви на уебсайта и функциите, които използвате.
  oНабавяне на информация за това, кои реклами разглеждате , за да може занапред да не ви показваме реклами на стоки, които не ви интересуват.
  Някои „бисквитки“ както и съдържанието им могат да събират информация, която в последствие може да се използва от трети страни и която може например директно да подпомага рекламната ни дейност (т.нар. „бисквитки на трети страни“). Например информацията за продуктите, закупени от уебсайта ни, може да бъдат показани от рекламна агенция като част от изобразяването и адаптирането на рекламните банери на уебсайтове, които посещавате. Тези „бисквитки“ обаче за трети страни са в анонимизиран вид и по тези данни не можете да бъдете идентифицирани.
  Как можете да ограничите „бисквитките“?
  Настройките за използване на „бисквитки“ са част от интернет браузъра, който използвате, като при повечето браузъри първоначалните настройки приемат „бисквитки“. Възможно е с помощта на браузъра си изцяло да откажете файловете „бисквитки“ или само да ги ограничите до избрани от вас видове. По този начин обаче ограничавате също така действието на уебсайта ни и няма да имате възможност да използвате предлаганите от нас функции в пълен обем, включително влизането във вашата клиентска сметка.
  Можете също така да използвате анонимен режим на браузъра, който не пречи изцяло на използването на „бисквитки“, но ги анонимизира по-добре и не запазва историята на посетените уебсайтове. 
  VII. Какви са вашите права и как можете да ги предявите?
  Също както ние имаме права и задължения при обработването на вашите лични данни, така и вие имате свои права, които можете да предявявате. Сред тях са:
  Право на достъп
  Имате право да изисквате безплатна информация за обработката на личните си данни – какви данни за вас обработваме, с каква цел и за какъв период, откъде получаваме вашите данни и на кого ги предаваме. В рамките на правото на достъп можете да поискате от нас да ви изпратим структуриран, машинно четим формат на обработваните данни. След като надлежно проверим идентичността ви, с удоволствие ще ви генерираме копие.
  Право на поправка
  Ако установите, че обработваните данни са неверни или непълни, имате право да поискате да бъдат поправени. Ние с удоволствие и без излишно забавяне ще поправим или допълним данните ви. Необходимо е само да изпратите имейл на адреса на sales@sibericabg.com.
  Право на заличаване
  В някои случаи можете да използвате правото си за заличаване на вашите лични данни, които обработваме. В такъв случай без излишно забавяне изтриваме или анонимизираме личните ви данни. Това обаче не се отнася за онези лични данни, от които имаме нужда за изпълнение на законовите си задължения и чието съхранение ни е възложено от правните норми (напр. изпълнението на вече подадена поръчка), или защитата на нашите законни интереси. Личните данни се заличават също в случай че съответните данни вече не са необходими за съответната цел или ако съхранението на личните ви данни е недопустимо поради други причини, установени от закона. Можете да поискате изтриване на личните ви данни посредством имейл sales@sibericabg.com.
  Право на ограничаване на обработката
  В някои случаи можете да използвате правото си на ограничаване на обработката на личните ви данни, които обработваме. Можете да поискате избрани от вас лични данни да не са предмет на по-нататъшна обработка за ограничен период от време. Можете да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни посредством имейл адрес sales@sibericabg.com.
  Право на преносимост
  Имате право да получите от нас всички лични данни, които сте ни предоставили и които обработваме въз основа на ваше съгласие. Ние ще ви предоставим личните данни в структуриран и машинно четим формат. С удоволствие ще ви генерираме данните в такъв формат, необходимо е само да изпратите искане на имейл адрес sales@sibericabg.com.
  Право на подаване на възражение срещу обработката
  Имате право да подадете възражение срещу обработката на личните ви данни, която се извършва въз основа на наш законен интерес. Ако става въпрос за обработка с маркетингови цели, ще спрем да обработваме личните ви данни без излишно забавяне. Но в останалите случаи ще го направим след повторна преценка на нашите законни интереси и вашите права и аргументи. Възражение срещу обработката можете да подадете чрез изпращане на искане до имейл адрес sales@sibericabg.com.
  Право на подаване на оплакване
  Прилагането на горепосочените права и процедури по никакъв начин не засяга правото ви да подадете оплакване към съответния наблюдателен орган. Това право можете да използвате най-вече ако смятате, че обработваме личните ви данни неправомерно или в противоречие с общовалидните правни норми. Компетентната инстанция, която разглежда оплакванията на клиентите, е Комисията за защита на личните данни със седалище София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
  VIII. Свържете се с нас
  В случай на каквито и да било въпроси, коментари и искания, свързани с настоящата Декларация и обработката на личните ви данни, можете по всяко време да се обърнете към нас посредством имейл адрес sales@sibericabg.com. Молбата ви ще бъде разгледана без излишно забавяне, но най-късно до 30 дни. В изключителни случаи, особено с оглед на сложността на искането ви, имаме право да удължим този срок с още два месеца. В случай на такова удължаване ще ви информираме за него и за причините.
  Не се колебайте да се свържете с нас също така на нашия телефон на клиента, посочен в края на настоящата Декларация.
  За контакт:        Магазин Сиберика
                             Ул. Цар Освободител 43                             
  5500 Ловеч
  Обслужване на клиенти:  +359 87 504 868 или sales@sibericabg.com
magnifier